1. Řídící výbor MAP Lovosice II

Dne 27.8.2019 proběhl na MěÚ v Lovosicích ustavující Řídící výbor k projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lovosice II. Na tomto jednání byl deailněji představen projekt MAP II, který navazuje na projek MAP I a dále byly schváleny a prokonzultovány všechny povinné dokumenty. Novým předsedou ŘV se stal pan Mgr. Miroslav Zůna, starosta města Libochovice. Zápis a usnesení z ŘV včetně příloh je připojen.

Ostatní