1. výzva MAS SERVISO z PR SP SZP

MAS SERVISO vyhlašuje dne 20. května 2024 svou 1. výzvu ze PR SP SZP.

Výzva se vyhlašuje na všechny Fiche Programového rámce SP SZP. 

Příjem projektů bude probíhat přes Portál farmáře ve dnech 3. června 2024 - 24. června 2024. 

Větší přílohy v listinné podobě je možné předat osobně v kanceláři MAS v době trvání příjmu žádostí, vždy po předchozí telefonické domluvě.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy u níže zveřejněných dokumentech a záložkách.

Seminář k výzvě se uskuteční dne 30. května 2024 od 10 hodin, Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnot. REGISTRACE NUTNÁ  do 28. května 2024 do 10.00 hod. ZDE. ÚČAST POUZE JEDNÉ OSOBY ZA ŽADATELE (I V PŘÍPADĚ ZASTOUPENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI)

Schválené Fiche:

  • Fiche 4 Podnikání malých a středních podniků
  • Fiche 5 Základní služby a obnova obcí 
Na stránkách www.szif.cz jsou uvedeny další potřebné dokumenty (Pravidla, postup podání žádosti o dotaci, atd.) a Pravidla pro publicita

Ostatní