10. Výzva MAS SERVISO - VZDĚLÁVÁNÍ II

MAS SERVISO vyhlašuje 10. výzvu MAS SERVISO – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ II

Datum : 24. 6. 2024, 10:00 hod.

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 7. 2024, 12:00 hod.

Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.

Ostatní