12. výzva IROP

MAS SERVISO vyhlašuje 12. výzvu MAS SERVISO – IROP – Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty, reg. č. 502/06_16_038/CLLD_16_01_048

Datum : 20. 7. 2020, 8:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2020, 12:00 hod.

Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.

Ostatní