14. výzva IROP

MAS SERVISO vyhlašuje 14. výzvu MAS SERVISO – IROP – Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území, reg. č. 061/06_18_107/CLLD_16_01_048

Datum : 3. 5. 2021, 8:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 06. 2021, 12:00 hod.

Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.

Ostatní