3. výzva IROP

Dne 15. 6. 2018 MAS SERVISO vyhlásilo 3. výzvu IROP, registrační číslo 033/06_16_074/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO – IROP – Podpora sociálního podnikání. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 14. 9. 2018 do 12.00 hod.

Ostatní


3. výzva IROP