8. výzva IROP

MAS SERVISO vyhlašuje 8. výzvu IROP, registrační číslo 309/06_16_075/CLLD_16_01_048 s názvem: 8.výzva MAS SERVISO-IROP- Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávacích zařízení na úrovni zřizovatelů MAS SERVISO prostřednictvím spolupráce s příslušnými partnery včetně investic do infrastruktury škol ve vybraných oblastech. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.

Příjem žádostí bude probíhat od 20.5.2019 od 12:00 hod. do 30.9.2019 do 12:00 hod.

Příjem žádostí o podporu byl prodloužen do 31. 10. 2019 do 12:00 hod.Ostatní