CLLD SP SZP MAS SERVISO 2021 – 2027

V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je opět součástí aktivit MAS programový rámec SP SZP (dříve PRV). Témata relevantní pro CLLD v SP SZP jsou: malého a středního podnikání a základní infrastruktura venkova. 

Alokace MAS SERVISO pro programové období 2021 – 2027 je 50,808 mil. Kč.Ostatní