Harmonogram výzev IROP 2019

Zájemcům o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu předkládáme harmonogram výzev IROP 2019, který schválila rozhodovací komise MAS SERVISO dne 13. 5. 2019.
Ostatní


Harmonogram výzev IROP 2019