Mapa MAS SERVISO pro nové programové období 2021+

Pro nové programové období 2021+ schválilo zařazení území do působnosti MAS 73 obcí a měst. Jedná se o města a obce z dobrovolných svazků Svornost, INTEGRO, Lounské Podlesí a Perucko, ale i obce a města samostatná. 

Mapa území MAS SERVISO 2021+

Ostatní