MAS přijala 46 žádostí o dotaci z PRV

V pátek 27. května 2022 byl uzavřen příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS SERVISO. O dotaci projevilo zájem 46 subjektů, které by chtěly realizovat své projekty na území našeho regionu. Jedná se o podnikatele v nezemědělských činnostech, zemědělce, ale i obce, spolky a základní školy. Celková alokace na podporu projektů činí 19 717 719,00 Kč, požadovaná dotace je však daleko vyšší, a to 24 270 477,00 Kč. 

Pracovníci MAS provedou u všech žádostí o dotaci v průběhu června a července administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti. Žádosti, které splní podmínky kontroly budou v srpnu předmětem hodnocení výběrové komise MAS. Vybrané žádosti budou zaregistrovány do 31. 8. 2022 na RO SZIF.

S přehledem vybraných žádostí seznámíme veřejnost, jakmile budou výsledky hodnocení schváleny Rozhodovací komisí MAS SERVISO

Seznam přijatých žádostí o dotaci webOstatní