MAS SERVISO vyhlašuje v pondělí 22. 10. 2018 tři výzvy v rámci IROP

Od pondělí 22. 10. 2018 vyhlašuje MAS v rámci IROP 3 výzvy. Datum zpřístupnění a současně zahájení příjmu žádostí o podporu je od 22. 10. 2018 do 31. 12. 2018, 12.00 hod. Žádosti se podávají přes systém MS2014+, portál ISKP14+.
Výzvy se týkají oblasti komunitních a sociálních služeb, zvýšení dostupnosti a kvality bydlení, ale také pořízení vybavení pro JSDH. Podrobné informace k jednotlivým výzvám naleznete v sekci SCLLD 2014 - 2020, IROP.

Ostatní