O dotaci ve 12. výzvě IROP se uchází 9 projektů

Do 12. výzvy MAS SERVISO – IROP – Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty bylo zaregistrováno celkem 9 žádostí o dotaci ve výši 25 513 351,94 Kč způsobilých výdajů. Termín příjmu žádostí probíhal od 20. 7. 2020 - 31. 10. 2020. Celková alokace na výzvu činila 20 451 883,85 Kč. Lhůta pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí je 40 pracovních dnů. 

Zaregistravané žádosti

Název projektu Žadatel
Chodník pro pěší podél sil.III/2577 Kučlín-Bílina Obec Hrobčice
Bezpečný chodník Bžany Obec Bžany
Nový chodník v obci Žichov Obec Měrunice
Výstavba komunikací pro pěší v obci Vrbičany Obec Vrbičany
Rekonstrukce a výstavba chodníků v obci Hřivice Obec Hřivice
Bezpečné chodníky v centru obce Obec Vrbno nad Lesy
Výstavba chodníku v ul. Vrbenského, Hostomice Městys Hostomice
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků, Domoušice Obec Domoušice
Bezpečné komunikace pro pěší v obci Zbrašín Obec Zbrašín


Ostatní