Pozvánka na jednání Řídícího výboru

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lovosice II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011085

 

 

POZVÁNKA

 

na

 

Jednání Řídícího výboru

k projektu

 

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lovosice II

 

Datum a čas: pondělí 28. února 2022, 14:00 hod.

 

Místo: Městský úřad Lovosice, malá zasedací místnost

 

 

Program:

 

1. Schválení programu ŘV

2. Informace o podané žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území

3. Informace činnosti PS

4. Informace proběhlé besedě s novináři

5. Schválení průběžné hodnotící zprávy

6. Strategický rámec na nové programové období - příprava

7. Různé

8. Závěr

 

 

 

                                                                                                   Mgr. Klára Slunečková 

                                                                                               manažer a koordinátor MAPOstatní