Pozvánka na odborný seminář

SERVISO, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář „Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách" který se uskuteční dne 25. ledna 2011 v budově Vzdělávacího centra Leská, 411 15 Třebívlic.

Program:

 • Společná zemědělská politika – podpora zemědělců po roce 2013
 • Program rozvoje venkova – zaměření výzev, možnosti získání podpory v roce 2011
  • harmonogram výzev pro přijímání žádostí o dotace v roce 2011
  • opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců (pro FO i PO)
  • opatření I.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti
  • opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků
  • opatření I.1.2. Investice do lesů (lesnická technika, technické vybavení provozoven, lesnická infrastruktura
  • opatření II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy
 • Diskuse – výměna zkušeností, konzultace konkrétních záměrů posluchačů.

Seminář je organizován jako jednodenní a je zaměřen na aktuální informace o možnostech podnikání ve venkovských oblastech a využití podpůrných prostředků ČR a EU včetně příkladů dobré praxe.

Hlavním cílem tohoto semináře je informovat potenciální žadatele o možnostech čerpání dotací v rámci výzev, které bude MZe vyhlašovat v roce 2011. Účastníci budou seznámeni s aktualizovanými obecnými a specifickými podmínkami pro poskytnutí dotace. V průběhu diskuse i v individuálních konzultacích budou mít potenciáklní žadatelé možnost konzultovat své konkrétní záměry.Ostatní


Pozvánka na odborný seminář