Provozované dráhy

Trať číslo 113 Čížkovice - Obrnice

Uvedena do provozu v r. 1898 jako část tratě Lovosice – Most. V r. 2006 nákladní i osobní doprava omezena, v r. 2007 ze strany SŽDC, s.o., zastavena, bez ohledu na potřeby obcí. V letech 2009-2011 provoz veřejné osobní dopravy z iniciativy obcí, jako sezónní.

Budovy nádraží a zastávek bez údržby, údržba trati zcela nahodilá, zpravidla jen k odstranění havarijního stavu.


Trať Nučice - Rudná Hořelice - Mořina

Uvedena do provozu v r. 1858 jako Kladensko Nučická dráha pro osobní a nákladní dopravu, mimo systém ČSD, ČD, SŽDC. Po roce 1968 zkrácena na současný stav, dominuje nákladní doprava pro ČEZ, osobní jen příležitostně.

Tč. bez drážních budov, odstraněny v r. 1994. Od r. 1993 v obci Mořina plán výstavby nové stanice pro osobní dopravu v oblasti lomu Amerika a Holý Vrch, s ukončením těžby v lomech je přechod trati jen na veřejnou osobní dopravu.


Trať číslo 173 Beroun - Rudná - Zbuzany (Praha Smíchov)

Uvedena do provozu v. r 1873 a 97. Po roce 1990 snížená nákladní doprava, tč. převážně jen nakládka vápenců pro ČEZ (Nučice), zrušena nakládka ve stanicích Vráž, Loděnice, snížena ve stanicích Nučice a Rudná. Osobní doprava ve sníženém rozsahu, část trati (Nučice – Praha Smíchov) integrována do systému PID. Údržba trati v mezích norem a plánů údržby.

Budovy nádraží a zastávek tč. bez pravidelné údržby, zpravidla jen k odstranění poruchového stavu.


Trať číslo 172 Zadní Třebaň - Lochovice

Uvedena do provozu v r. 1901. Po roce 1992 a odchodu AČR z části Brd výrazný pokles nákladní dopravy, zrušení nakládky ve stanicích Liteň, Skuhrov, Všeradice, Osov, t.č. omezeně jen ve stanicích Hostomice a Neumětely. Osobní doprava ve sníženém rozsahu, část trati (Zadní Třebaň – Liteň) integrována do systému Pražské integrované dopravy (PID).

Budovy nádraží a zastávek bez údržby, údržba trati zcela nahodilá, zpravidla jen odstranění poruchového stavu.Ostatní