Ukončen příjem žádostí do výzvy Podpora komunitního života na venkově 2022

MAS SERVISO v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/162/2022 ze dne 05. 09. 2022 obdržela neinvestiční dotaci ve výši 640 098,- v rámci programu Podpora komunitního života na venkově. MAS vyhlásila výzvu na celou alokaci, termín příjmu žádostí proběhl od 12. 9. – 30. 9. 2022. Na MAS bylo podáno v řádném termínu celkem 15 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 660 276,00 Kč.

Pořadové číslo Žadatel Název projektu Celkové náklady projektu Požadovaná dotace
001 Březno (nejen) pro děti z. s. Vánoční taneční zábava s tradičními vánočními zvyky 55 000,00 46 750,00
002 SK Velemín, z.s. Sportovní ples s rozšířeným kulturním programem ve Velemíně 60 839,96 46 750,00
003 FK Dobroměřice z.s. OLDIES zábava pro všechny 55 000,00 46 750,00
004 PRO-AKTIV z.s. Jak získat manažera aneb ADVENTNÍ TURNAJ - PREZENTACE KLUBU 55 000,00 46 750,00
005 Asociace soukromých zemědělsců region Louny z.s. Tradiční společenské setkání v Agropenzionu Hájenka 55 000,00 46 750,00
006 Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích Koncert pěveckého sboru Harmonie Louny v kostele sv. Jakuba Většího 43 700,00 37 145,00
007 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domoušice Slavnosti SDH Domoušice 60 000,00 46 750,00
008 Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace Vánoční jarmark 50 000,00 42 500,00
009 Mateřská škola Louny VŠICHNI SPOLU BEZ ROZDÍLŮ 55 000,00 46 750,00
010 Mateřská škola, Hrobčice, okres Teplice, příspěvková organizace Vánoční veselice 54 000,00 45 900,00
011 Draci Bílina, z.s. Výroční utkání k 25. letům vzniku klubu HC Draci Bílina 96 750,00 46 750,00
012 Spolek přátel Hrobčicka SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ 55 000,00 46 750,00
013 Anidef, z. s. 5. VÝROČÍ + SRAZ ADOPŤÁKŮ 78 619,00 43 856,00
014 Sportovní klub SK Český granát Podsedice, z.s. Sportujeme a bavíme se společně 27 500,00 23 375,00
015 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radovesice Krampus 2022 56 991,00 46 750,00

Předložené projekty nyní projdou formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Následně budou projekty předmětem hodnocení dle kritérií pro věcné hodnocení. Žádosti, které splní min. bodovou hranici a bude postačovat alokace, budou vybrány k financování. 

Ostatní