Ve výzvě č. 4 PRV ČR přijato 35 žádostí o dotaci

O finanční podporu z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS SERVISO se uchází celkem 35 projektů. Příjem žádostí probíhal od 22. července do 10. srpna tohoto roku. V následujících měsících provede MAS administrativní kontrolu všech projektů. Žádosti, které splní podmínky přijatelnosti a formálních požadavků, budou předmětem hodnocení výběrové komise MAS. Vybrané žádosti budou na RO SZIF zaregistrovány do 30. 10. 2020.

ve Fichi 3 bylo podáno 6 žádostí s požadovanou dotací 2 881 350,00 Kč, alokace činí 8 203 074,00 Kč

ve Fichi 5 bylo podáno 20 žádostí s požadovanou dotací 6 673 235,00 Kč, alokace činí 4 907 532,00 Kč

ve Fichi 6 bylo podáno 9 žádostí s požadovanou dotací 3 383 716,00 Kč, alokace činí 5 000 000,00 Kč

Seznam přijatých ŽoD naleznete na http://www.serviso.cz/serviso/index.php?page=article&alias=vyzva-prv-c-4&pagelist=0&id=141&itemid=79Ostatní