Výbrané projekty v rámci OP Z

Ve čtvrtek 15. listopadu zasedala výběrová komise MAS SERVISO, která hodnotila dva projekty na základě výzvy MAS č. 406/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora slaďování pracovního a rodinného života a výzvy MAS č. 506/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce k předkládání žádostí o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost.

Výsledky hodnocení schválila rozhodovací komise MAS SERVISO dne 29.11.2018 a oba projekty byly doporučeny k podpoře s výhradou:

Výzva č. 406/03_16_047/CLLD_16_01_048 Podpora slaďování pracovního a rodinného života

 

Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009845
Název projektu: Výtvarný příměstský tábor Louny
Žadatel: Jana Marešová

Projekt nesplnil podmínku minimálních způsobilých výdajů po krácení ze strany řídícího orgánu a byl vyřazen z dalšího procesu hodnocení.

 

Výzva č. 506/03_16_047/CLLD_16_01_048 Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce

 

Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009742
Název projektu: Aktivně
Žadatel: VALDEK, o.p.

Projekt splnil podmínky závěrečného ověření způsobilosti a byl doporučen k podpoře.


Ostatní