Výzva č. 11 Rozvoj komunitních a sociálních služeb

Výzva č. 724/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Rozvoj komunitních a sociálních služeb je zaměřena na aktivity: Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Žádost o dotaci je možné podávat do 30. 11. 2018 do 12.00 hod

Ostatní