Výzva č. 13 Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity

Výzva č. 726/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity: příměstské tábory, doprovody na kroužky a zájmové aktivity a jiné. Žádost o dotaci je možné podávat do 30. 11. 2018 do 12.00 hod.

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU BYL POSUNUT DO 28. 2. 2019.

V úterý 23. dubna 2019 zasedala výběrová komise MAS SERVISO, která hodnotila tři projekty.

Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011218
Název projektu: Příměstský tábor POHODA
Žadatel: STOPY, z. s.
Počet bodů: 80

Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011279
Název projektu: Letní příměstský výtvarný tábor Louny
Žadatel: Jana Marešová
Počet bodů: 75


Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011265
Název projektu: Příměstské tábory DDM Bílina
Žadatel: Dům dětí a mládeže Bílina
Počet bodů: 71,25

 V pondělí 13. května 2019 zasedala rozhodovací komise MAS SERVISO, která tyto tři projekty vybrala k podpoře s výhradou.

 

 Ostatní