Výzva č. 17 Rozvoj komunitních a sociálních služeb

Výzva č. 806/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Rozvoj komunitních a sociálních služeb je zaměřena na aktivity: Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2019 do 12.00 hod.Ostatní