Výzva č. 18 Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území je zaměřena na aktivity

Výzva č. 807/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území je zaměřena na aktivity: Rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2019 do 12.00 hod.Ostatní