Výzva č. 19 Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity

Výzva č. 808/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity: příměstské tábory, doprovody na kroužky a zájmové aktivity a jiné. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2019 do 12.00 hod.Ostatní