Výzva č. 2 PRV

Další výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR MAS SERVISO vyhlásí 29. 3. 2018. Text výzvy, fiche a další povinné dokumenty budou uveřejněny v uvedený den.
Datum přijetí žádostí na MAS od: 16. 4. 2018
Datum přijetí žádostí na MAS do: 4. 5. 2018

Potřebné dokumenty na https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921
Ostatní


Výzva č. 2 PRV