Výzva č. 4 Podpora sociálního začleňování, zavádění a rozvoj specifických nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách

Výzva č. 403/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora sociálního začleňování, zavádění a rozvoj specifických nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách je zaměřena na aktivity:Podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování. Žádost o dotaci je možné podávat do 27. 4. 2018 do 12.00 hod.

V souladu s Pravidly zapojení MAS do OP Z při implementaci strategií CLLD bude prodlouženo období pro příjem žádostí o podporu v monitorovacím systému strukturálních fondů MS2014+. Původně stanovený termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu této výzvy MAS SERVISO 27. dubna 2018 je změněn na 25. května 2018 12:00 hod.

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTI O DOTACI POSUNUT DO 29. 6. 2018 DO 12.00 hod.

 

 Ostatní