Výzva č. 6 Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území

Výzva č. 405/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území je zaměřena na aktivity: Rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví. Žádost o dotaci je možné podávat do 25. 5. 2018 do 12 hodin

Ostatní