Výzva č. 7 Podpora slaďování pracovního a rodinného života

 

Výzva č. 406/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity: příměstské tábory, doprovody na kroužky a zájmové aktivity a jiné. Žádost o dotaci je možné podávat do 27. 4. 2018 do 12.00 hod.

V souladu s Pravidly zapojení MAS do OP Z při implementaci strategií CLLD bude prodlouženo období pro příjem žádostí o podporu v monitorovacím systému strukturálních fondů MS2014+. Původně stanovený termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu této výzvy MAS SERVISO 27. dubna 2018 je změněn na 25. května 2018 12:00 hod.

 Ostatní