Výzva č. 9 Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce

Výzva č. 506/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce je zaměřena na aktivity: příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin apod. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvách a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 27. 4. 2018 do 12.00 hod.Ostatní