Výzva PRV č. 3

Dne 28. 2. 2019 vyhlašuje MAS SERVISO 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Text výzvy, fiche a další povinné dokumenty jsou uveřejněny v přílohách.
Datum přijetí žádostí na MAS od: 14. 3. 2019
Datum přijetí žádostí na MAS do: 4. 4. 2019

Potřebné dokumenty na https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Ostatní