Výzva PRV č. 4

MAS SERVISO vyhlašuje dne 8. 7. 2020 výzvu č. 4 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí: 22. 7. 2020 až 10. 8. 2020 

Registrace vybraných žádostí na RO SZIF: 30. 10. 2020

Způsob podání: Podání Žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh v elektronické podobě probíhá zasláním na MAS prostřednictvím Portálu farmáře

Seminář pro žadatele: 28. 7. 2020, od 10 hod., na adrese Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnost 1. patro
Ostatní