Výzvy v rámci OP ŽP

MAS SERVISO vyhlašuje dne 15. 3. 2019 výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Žádosti o podporu v MS 2014+ jsou zpřístupněny 15. 3. 2019 od 9 hodin, datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 15. 3. 2019 od 9 hodin, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je uveden u jednotlivých výzev. Jedná se o 4 opatření - výsadbu dřevin, realizaci ÚSES, protierozní opatření a realizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.
Veškeré podrobné informace k výzvám naleznete zde http://www.serviso.cz/serviso/index.php?page=articlesection&id=0&itemid=84&alias=op-zivotni-prostredi

Ostatní