Zápisy z jednání pracovních skupin

V rámci realizace projektu s názvem Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lovosice II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011085 se pravidelně konají jednání pracovních skupin. Byly vytvořeny 4 pracovní skupiny a rozdělení pracovních skupin (PS) je následující: PS pro rovné příležitosti, PS k financování, PS ke čtenářšké gramostnosi a PS k matematické gramotnosti. Od března do sprna 2021 se pracovní skupiny sešly třikrát (březen, květen a červenec 2021). Zápisy z pracovních skupin jsou v příloze tohoto článku.

Realizační tým MAP II Lovosice

Ostatní