Aktivity vedoucí k naplňování SCLLD MAS SERVISO

Cílem projektu je realizace Strategie  komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny SERVISO. Projekt řeší vytvoření optimálních podmínek pro realizaci SCLLD, jedná se o aktivity příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektu, monitorování a evaluace SCLLD.

Reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001725
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Uskutečněné semináře