Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lovosice III


Realizace projektu Autor: Lucie Ječmenová

1. 12. 2022

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lovosice III - tento projekt je navazujícím a zároveň překlenovacím projektem v rozvoj vzdělávání na území ORP Lovosice. Hlavním cílem je zachovat realizační tým a především naplánovat nové aktivity, které budou realizovány v následném projektu. Dále budou aktualizovány povinné dokumenty, které budou využity při plánování a rozvoji území OPR Lovosice z pohledu vzdělávácí soustavy. Realizace projektu bude probíhat od 1.12.2022 do 30.11.2023.