Projekty

Dokumenty - Projekty

  • Hlavním předmětem projektu Spolupráce je posílení místních aktivit v územích jednotlivých partnerských organizací prostřednictvím zvyšování kapacity místních aktérů a mladé generace (dětí a mládeže) realizací vzdělávacích programů.
  • SERVISO, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář „Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách" který se uskuteční dne 25. ledna 2011 v budově Vzdělávacího centra Leská, 411 15 Třebívlic.
  • Tímto LAG Zukunft Westerzgebirge e.V. a SERVISO, o.p.s. prohlašují záměr budoucí spolupráce na mezinárodní úrovni a to především z důvodu získání vzýjemných výhod. Spolupráce slouží k vytvoření rámcových podmínek pro realizace projektů v klíčovém bodě Program LEADER.

Dokumenty - Příprava podkladů pro ISÚ 2014

  • Prezentace semináře "Komunitně řízený místní rozvoj – nástroj rozvoje venkova v období 2014 – 2020" konaný 20. 3. 2014 ve Velemíně. Lektor: Ing. Emil Machálek, CSc
  • MAS SERVISO, o.p.s. vyhlašuje v rámci realizace projektu z PRV ČR, 111.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění, tréninkovou výzvu pro zajištění dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na služby v rámci projektu "Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v SERVISO, o.p.s.

Dokumenty - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

  • 2. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2014 – OPTP. Podpora vzniku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS SERVISO, o.p.s. (dílčí výstup pro veřejnou diskuzi)