Aktuality

Pozvánka na semináře Autor: Lucie Ječmenová

13. 9. 2019

MAS SERVISO vás zve na semináře konající se k aktuálně vyhlášeným výzvám MAS v rámci IROP. Jedná se o výzvy: 7.výzva MAS SERVISO-IROP-Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty 8.výzva MAS SERVISO-IROP- Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávacích zařízení na úrovni zřizovatelů MAS SERVISO prostřednictvím spolupráce s příslušnými partnery včetně investic do infrastruktury škol ve vybraných oblastech 9.výzva MAS SERVISO-IROP-Rozvoj komunitních a sociálních služeb 10.výzva MAS SERVISO-IROP-Podpora ...


MAS vyhlásilo výzvy v rámci OP Z Autor: Lucie Ječmenová

28. 8. 2019

Od středy 28. 8. 2019 je vyhlášeno v rámci Operačního programu Zaměstanost 5 výzev. Datum zpřístupnění a současně zahájení příjmu žádostí o podporu je od 28. 8. 2019 do 31. 12. 2019, 12.00 hod. Podrobné informace k jednotlivým výzvám naleznete v sekci SCLLD 2014 - 2020, OP Z.Dále probíhají výzvy v rámci IROP zaměřené na bezpečné komunikace, infrastrukturu do vzdělávání, komunitní centra, sociální podnikání a zvyšování kvality bydlení. Výzvy potrvají do 30. 9. 2019, 12.00 hod.I v rámci OP ŽP je stále ...


Výzvy v rámci OP ŽP Autor: Lucie Ječmenová

14. 3. 2019

MAS SERVISO vyhlašuje dne 15. 3. 2019 výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Žádosti o podporu v MS 2014+ jsou zpřístupněny 15. 3. 2019 od 9 hodin, datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 15. 3. 2019 od 9 hodin, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je uveden u jednotlivých výzev. Jedná se o 4 opatření - výsadbu dřevin, realizaci ÚSES, protierozní opatření a realizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Veškeré podrobné informace k ...


Seminář ke 3. výzvě PRV ČR Autor: Lucie Ječmenová

13. 3. 2019

V úterý 19. 3. 2019 se uskuteční seminář k výzvě č. 3 v rámci PRV ČR. Seminář se bude konat od 10.00 hod. v Třebívlicích v zasedací místnosti obecního úřadu, Komenského náměstí 17. Veškeré informace k výzvě naleznete na http://www.serviso.cz/serviso/index.php?page=article&alias=vyzva-prv-c-3&pagelist=0&id=100&itemid=79 


MAS SERVISO vyhlašuje v pondělí 22. 10. 2018 tři výzvy v rámci IROP Autor: Lucie Ječmenová

18. 10. 2018

Od pondělí 22. 10. 2018 vyhlašuje MAS v rámci IROP 3 výzvy. Datum zpřístupnění a současně zahájení příjmu žádostí o podporu je od 22. 10. 2018 do 31. 12. 2018, 12.00 hod. Žádosti se podávají přes systém MS2014+, portál ISKP14+.Výzvy se týkají oblasti komunitních a sociálních služeb, zvýšení dostupnosti a kvality bydlení, ale také pořízení vybavení pro JSDH. Podrobné informace k jednotlivým výzvám naleznete v sekci SCLLD 2014 - 2020, IROP.


Oznámení o změně výzvy 1. výzva MAS SERVISO - IROP Autor: Lucie Ječmenová

4. 10. 2018

Dne 2. 10. 2018 proběhlo jednání Rozhodovací komise MAS SERVISO, kde byl sestaven seznam vybraných projektů, které budou doporučeny k financování. Jelikož přijaté žádosti o podporu, které splnily formální hodnocení a přijatelnost a věcné hodnocení převyšují alokaci výzvy MAS, se Rozhodovací komise MAS SERVISO usnesla a rozhodla, že bude provedena modifikace 1. výzvy MAS SERVISO - IROP – Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávacích zařízení na úrovni zřizovatelů MAS SERVISO prostřednictvím spolupráce s příslušnými partnery včetně ...


Aktuálně vyhlášené výzvy MAS Autor: Lucie Ječmenová

20. 9. 2018

Od pondělí 17. 9. 2018 je vyhlášeno v rámci Operačního programu Zaměstanost 5 výzev. Datum zpřístupnění a současně zahájení příjmu žádostí o podporu je od 17. 9. 2018 do 30. 11. 2018, 12.00 hod.Podrobné informace k jednotlivým výzvám naleznete v sekci SCLLD 2014 - 2020, OP Z. Další probíhající výzva je v rámci IROP k ativitě Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty, která potrvá do 30. 9. 2018, více v sekci SCLLD 2014 - 2018, IROP.  Další výzvy do Integrovaného operačního programu připravujeme, v ...


Výzvy MAS SERVISO Autor: Lucie Ječmenová

26. 3. 2018

MAS SERVISO vyhlašuje v pondělí 26. 3. 2018 sedm výzev v rámci Operačního programu Zaěmstanost. Datum zpřístupnění a současně zahájení příjmu žádostí o podporu je 26. 3. 2018, datum ukončení je uveden u jednotlivých výzev.Další výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR MAS SERVISO vyhlásí 29. 3. 2018. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 16. 4. 2018 do 4. 5. 2018. Další výzvy připravuje do Integrovaného operačního programu, v současné době jsou výzvy ke ...


Spolupráce mezi MAS SERVISO a Agenturou pro regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci Autor: Serviso

5. 6. 2017

V rámci implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SERVISO připravuje projekt mezinárodní spolupráce z Programu rozvoje venkova, opatření 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny s názvem Podpora rozvoje metody LEADER a její aplikace pro rozvoj venkova na Ukrajině. Ve čtvrtek 1. 6. 2017 za přítomnosti předsedy Zakarpatské oblastní rady, Michaillem Rivisem, bylo podepsáno Memorandum a Smlouva o mezinárodní spolupráci mezi společností SERVISO, o. p. s. a Agenturou pro regionální rozvoj a přeshraniční ...


Harmonogram výzev IROP Autor: Serviso

3. 5. 2017

Přinášíme přehled tří výzev pro Integrovaný regionální operační program, které MAS SERVISO plánuje vyhlásit letos v září. Příjem žádostí bude probíhat v době od října do prosince 2017. První výzva bude zaměřena na zlepšení kvality a dostupnosti vzdělání, druhá výzva na podporu sociálního podnikání, třetí výzva na bezpečnost dopravy.


Valná hromada MAS 2017 Autor: Serviso

3. 4. 2017

V pátek 7. 4. 2017 od 10.00 hod. v sídle společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice se uskuteční jednání Valné hromady MAS


Valná hromada MAS 2016 Autor: Serviso

15. 12. 2016

V pátek 16. 12. 2016 od 10.00 hod. v sídle společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice se uskuteční jednání Valné hromady MAS


Valná hromada MAS Autor: Serviso

10. 6. 2016

V pátek dne 24. 6. 2016 se uskuteční jednání Valné hromady MAS


Osvědčení o standardizaci Autor: Serviso

9. 6. 2016

MAS SERVISO dne 1. 12. 2015 obdrželo Osvědčení o splnění standardů MAS


Dotazník ohledně informovanosti o MAS Autor: Serviso

28. 12. 2015

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který naleznete na https://docs.google.com/forms/d/1TgcXXdqRWZRE_Sr2y7EIWbzdR6p2ZlujBy94WOI1Yys/viewform?usp=send_form.  Jedná se informace potřebné pro MAS Ústeckého kraje. Za vyplnění děkujeme.


Seminář pro obce a města Autor: Serviso

17. 6. 2015

Dne 16. 6. 2015 na městském úřadě v Třebenicích proběhl seminář pro zástupce obcí a měst na území místní akční skupiny SERVISO. Seminář se konal na téma procesu standardizace a zpracování SCLLD. Rovněž se účastníci dozvěděli možnosti čerpání finančních prostředků v novém programovém období 2014 - 2020.


Projekt spolupráce Autor: Serviso

11. 6. 2015

Devět Místních akčních skupin Ústeckého kraje  úspěšně ukončilo společný projekt  „Vzájemným  sdílením zkušeností  k úspěšné implementaci  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Místní akční skupiny Ústeckého kraje  (Krajské sdružení  NS MAS Ústeckého kraje) realizovaly v první polovine roku 2015 v rámci  opatření IV.2.1. a) PRV 2007-2013 společný projekt   nazvaný „Vzájemným  sdílením zkušeností  ...


OMEZENÍ PROVOZU KANCELÁŘE Autor: Serviso

27. 4. 2015

Upozorňujeme Vás, že ve dnech od 29. 4. 2015 - 7. 5. 2015 bude omezen provoz kanceláře SERVISO, o. p. s. z důvodu malování.


Velikonoční odpoledne ve mlýně Autor: Serviso

30. 3. 2015

Vernerův mlýn o.p.s. si Vás dovoluje v sobotu 4. 4. 2015 od 13.00 hod. pozvat na Velikonční odpoledne ve Vernerově mlýně. Program: výroba velikonočních věnců a dekorací, pletení pomlázek, zdobení velikonočních vajíček a mnoho dalšího.


Žádost o standardizaci Autor: Serviso

27. 3. 2015

Vážení partneři, dovolujeme si Vás informovat, že dne 24. 3. 2015 naše společnost podala žádost o standardizaci MAS pro programové období 2014 - 2020. Žádost po prvotním přezkoumání splnila požadavky způsobilosti a dne 26. 3. 2015 byla zaregistrovaná CP SZIF v Praze pod reg. č. 15/000/00000/342/000118. Nyní bude žádost hodnocena pracovníky SZIF. O vyhodnocení Vás budeme informovat.


Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD Autor: Serviso

11. 3. 2015

SERVISO, o. p. s. je jedním z partnerů projektu spolupráce realizovaného 9 místními akčními skupinami Ústeckého kraje v rámci programu PRV ČR, opatření IV.2.1 Realizace národní spolupráce. Cílem projektu je posílení spolupráce místních akčních skupin z Ústeckého kraje při sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe jako nástroje pro zvýšení kvality realizace strategických rozvojových dokumentů. Projekt bude zaměřen na zhodnocení zkušeností získaných v programovém období 2007- 2013 v oblasti ...


Program obnovy a rozvoje venkova 2015 Autor: Serviso

4. 12. 2014

Zásady programu jsou uveřejněny na http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2015   Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


Standardizace MAS Autor: Serviso

2. 12. 2014

V důsledku nařízení Ministerstva zemědělství probíhají v současné době přípravy na Standardizaci MAS po celé ČR. Standardy MAS jsou požadavky, které musí každá MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a souběžně implementace své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD - Community-led local development strategy). Tyto strategie momentálně vznikají ve všech MAS a budou sloužit jako ucelený rozvojový dokument ...


Seminář pořádaný společností SERVISO, o.p.s. Autor: Serviso

12. 11. 2014

Vážené starostky, Vážení starostové, Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, naše MAS SERVISO se v současné době připravuje na standardizaci Místních akčních skupin (MAS) v programovém období 2014 – 2020, což znamená splnění požadavků pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (rozvojový dokument), kterou v současné době zpracováváme. Čeká nás velmi náročná práce, ...


Komunitně řízený místní rozvoj – nástroj rozvoje venkova v období 2014 – 2020 Autor: Serviso

24. 3. 2014

Prezentace semináře "Komunitně řízený místní rozvoj – nástroj rozvoje venkova v období   2014 – 2020" konaný 20. 3. 2014 ve Velemíně. Lektor: Ing. Emil Machálek, CSc


Zpravodaj č. 1 Autor: Serviso

23. 3. 2014

MAS Serviso vydává v rámci projektu "Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území a partnerství v SERVISO, o.p.s." první zpravodaj, který vychází v měsíci březen 2014.


Hodnotící kritéria projektu Autor: Serviso

2. 7. 2013

Přidaná hodnota spolupráce Projekt překračuje rámec možností jedné MAS. Společný výstup Metodická publikace by nevznikl v potřebné kvalitě, pokud by ho každá MAS realizovala samostatně. V případě "Švestkové dráhy", by projekt zpracovaný jednou MAS ztrácel smysl, jeho příprava má jednoznačný integrující význam. Společná realizace projektu a řady jeho výstupů přinese synergii v budoucím postupu municipalit při řešení existence regionálních tratí a jejich zachování pro veřejnou službu. Projekt přináší trvalou spolupráci ...


Název projektu: Naše vlídná nádraží Autor: Serviso

2. 7. 2013

Na našem území existují železniční tratě, které měly v minulosti zásadní vliv na rozvoj našeho území, jak z hlediska rozvoje venkovské společnosti, růstu sídel a rozvoje průmyslu i obchodu, tak následně turistického ruchu. Dráhy samy, jejich budovy i technické zázemí jsou technickými památkami rozvoje venkova a jsou i prvky kulturního dědictví. Proto vznikl záměr realizovat projekt s názvem Naše vlídná nádraží jejímž smyslem je vytvořit předpoklady pro udržení železničního provozu na řešených regionálních ...Stránka 2 z 3
Výsledky 31 - 60 z 63