3. Výzva MAS SERVISO - VZDĚLÁVÁNÍ

MAS SERVISO vyhlašuje 3. výzvu MAS SERVISO – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

Datum : 25. 9. 2023, 10:00 hod.

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 30. 11. 2023, 12:00 hod.

Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.

Ostatní