IROP

6. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

18. 10. 2018

Dne 22. 10. 2018 MAS SERVISO vyhlásilo 6. výzvu IROP, registrační číslo 110/06_16_072/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO – IROP – MAS SERVISO – IROP – Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2018 do 12.00 hod.


5. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

18. 10. 2018

Dne 22. 10. 2018 MAS SERVISO vyhlásilo 5. výzvu IROP, registrační číslo 057/06_16_076/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO – IROP – Zvyšování ochrany života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením jednotek sboru dobrovolných hasičů. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2018 do 12.00 hod.


4. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

18. 10. 2018

Dne 22. 10. 2018 MAS SERVISO vyhlásilo 4. výzvu IROP, registrační číslo 079/06_16_072/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO – IROP – Rozvoj komunitních a sociálních služeb. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2018 do 12.00 hod.


Interní postupy MAS Autor: Lucie Ječmenová

4. 10. 2018

Dne 14. 11. 2017 schválil ŘO IROP Interní postypy MAS pro Integrovaný operační program 2014 - 2020. Tuto finální verzi následně schválila dne 15. 12. 2018 Valná hromada MAS.


3. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

15. 6. 2018

Dne 15. 6. 2018 MAS SERVISO vyhlásilo 3. výzvu IROP, registrační číslo 033/06_16_074/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO – IROP – Podpora sociálního podnikání. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 14. 9. 2018 do 12.00 hod.


2. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

15. 6. 2018

Dne 15. 6. 2018 MAS SERVISO vyhlásilo 2. výzvu IROP, registrační číslo 128/06_16_038/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO - IROP - Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 14. 9. 2018 do 12.00 hod.


1. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

23. 5. 2018

Dne 2.5.2018 MAS SERVISO vyhlásilo 1. výzvu IROP, registrační číslo 117/06_16_075/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO - IROP - Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávácích zařízení na úrovni zřizovatelů MAS SERVISO prostřednictvím spolupráce s příslušnými partnery včetně investic do infrastruktury škol ve vybraných oblastech. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 29. 6. 2018 do 12.00 hod.Oznamujeme změnu 1. výzvy MAS SERVISO - IROP, která se týká navýšení ...


Harmonogram výzev IROP

3. 5. 2017

Přinášíme přehled tří výzev pro Integrovaný regionální operační program, které MAS SERVISO plánuje vyhlásit letos v září. Příjem žádostí bude probíhat v době od října do prosince 2017. První výzva bude zaměřena na zlepšení kvality a dostupnosti vzdělání, druhá výzva na podporu sociálního podnikání, třetí výzva na bezpečnost dopravy.