IROP

3. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

15. 6. 2018

Dne 15. 6. 2018 MAS SERVISO vyhlásilo 3. výzvu IROP, registrační číslo 033/06_16_074/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO - IROP - Podpora sociálního podnikání. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 14. 9. 2018 do 12.00 hod.


2. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

15. 6. 2018

Dne 15. 6. 2018 MAS SERVISO vyhlásilo 2. výzvu IROP, registrační číslo 128/06_16_038/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO - IROP - Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 14. 9. 2018 do 12.00 hod.


1. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

23. 5. 2018

Dne 2.5.2018 MAS SERVISO vyhlásilo 1. výzvu IROP, registrační číslo 117/06_16_075/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO - IROP - Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávácích zařízení na úrovni zřizovatelů MAS SERVISO prostřednictvím spolupráce s příslušnými partnery včetně investic do infrastruktury škol ve vybraných oblastech. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 29. 6. 2018 do 12.00 hod.


Harmonogram výzev IROP

3. 5. 2017

Přinášíme přehled tří výzev pro Integrovaný regionální operační program, které MAS SERVISO plánuje vyhlásit letos v září. Příjem žádostí bude probíhat v době od října do prosince 2017. První výzva bude zaměřena na zlepšení kvality a dostupnosti vzdělání, druhá výzva na podporu sociálního podnikání, třetí výzva na bezpečnost dopravy.