Orgány MAS SERVISO

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS SERVISO. Je tvořena všemi partnery MAS, přicemž veřejný sektor ani žádná ze zájjmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

 

Rozhodovací komise

Rozhodovací komise se skládá ze sedmi členů, kteří jsou voleni z partnerů MAS. Veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období je stanoveno na 1 rok s možností opakování.

 

Výběrová komise

Výběrová komise se skládá ze sedmi členů, kteří jsou voleni z partnerů MAS. Veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období je stanoveno na 1 rok s možností opakování

 

Kontrolní komise

Kontrolní komise se skládá z pěti členů, kteří jsou voleni z partnerů MAS. Funkční období je stanoveno na 1 rok s možností opakování