Podpora komunitního života na vekově

Výzva MAS na podporu komunitního života na venkově Autor: Lucie Ječmenová

12. 11. 2021

MAS SERVISO vyhlašuje dne 15. 11. 2021 Výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2021 Příjem žádostí: od 15. 11. 2021 do 30. 11. 2021 (do 14 hodin) Alokace na výzvu: 277 524,00 Kč. Výše dotace: min. 10 tis. Kč, max. 30 tis. Kč pro jeden projekt. Na realizaci projektů tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů.  Dotace činí 85 % způsobilých výdajů. Realizace projektu: od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 Oprávněný žadatel: o.p.s., spolek, ústav, na území MAS SERVISO (podrobnosti ve ...


Podpora komunitního života na území MAS Autor: Lucie Ječmenová

13. 5. 2019

MAS SERVISO vyhlašuje výzvu z programu Podpory komunitního života na venkově 2019. Příjem žádostí je zahájen od 14. 5. 2019 a potrvá do 4. 6. 2019 do 14.00 hod. Cílem výzvy je podpořit akce zaměřené na spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území MAS SERVISO. Veškeré informace naleznete v přílohách výzvy.