Podpora komunitního života na venkově

Výzva MAS Podpora komunitního života na venkově 2024 Autor: Lucie Ječmenová

29. 4. 2024

MAS SERVISO vyhlašuje dne 02. 05. 2024 Výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2024 Příjem žádostí: od 02. 05. 2024 do 24. 05. 2024 (do 12 hodin) Alokace na výzvu: 798 688,00 Kč. Výše dotace: min. výše způsobilých nákladů je 10 tis. Kč, max. výše způsobilých nákladů je 55 tis. Kč pro jeden projekt. Na realizaci projektů tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů.  Dotace činí 85 % způsobilých výdajů. Realizace projektu: od 1. 4. 2024 do 31. 12. ...


Výzva MAS Podpora komunitního života na venkově 2023 Autor: Lucie Ječmenová

12. 5. 2023

MAS SERVISO vyhlašuje dne 15. 05. 2023 Výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2023 Příjem žádostí: od 15. 05. 2023 do 31. 05. 2023 (do 14 hodin) Alokace na výzvu: 800 123,00 Kč. Výše dotace: min. výše způsobilých nákladů je 10 tis. Kč, max. výše způsobilých nákladů je 55 tis. Kč pro jeden projekt. Na realizaci projektů tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů.  Dotace činí 85 % způsobilých výdajů. Realizace projektu: od 1. 3. 2023 do 31. 12. ...


Výzva MAS Podpora komunitního života na venkově 2022 Autor: Lucie Ječmenová

9. 9. 2022

MAS SERVISO vyhlašuje dne 12. 09. 2022 Výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2022 Příjem žádostí: od 12. 09. 2022 do 30. 09. 2022 (do 14 hodin) Alokace na výzvu: 640 098,00 Kč. Výše dotace: min. výše způsobilých nákladů je 10 tis. Kč, max. výše způsobilých nákladů je 55 tis. Kč pro jeden projekt. Na realizaci projektů tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů.  Dotace činí 85 % způsobilých výdajů. Realizace projektu: od 1. 7. 2022 do 31. 12. ...