Seminář pro obce a města - 16. 06. 2015

Dne 16. 6. 2015 na městském úřadě v Třebenicích proběhl seminář pro zástupce obcí a měst na území místní akční skupiny SERVISO. Seminář se konal na téma procesu standardizace a zpracování SCLLD. Rovněž se účastníci dozvěděli možnosti čerpání finančních prostředků v novém programovém období 2014 - 2020.

Třebenice, 16. 06. 2015Ostatní