Seminář pořádaný společností SERVISO, o.p.s.

Vážené starostky, Vážení starostové, Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, naše MAS SERVISO se v současné době připravuje na standardizaci Místních akčních skupin (MAS) v programovém období 2014 – 2020, což znamená splnění požadavků pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (rozvojový dokument), kterou v současné době zpracováváme.

Čeká nás velmi náročná práce, při které musíme spojit všechny síly a především využít aktivní účasti, vás všech, kteří žijete, pracujete, podnikáte nebo studujete na našem společném území. Právě zapojení co nejširší veřejnosti do formování budoucích rozvojových aktivit a jejich realizace je základním principem nové metody, založené na propojení veřejné, soukromé, neziskové sféry a všech dalších lidí ochotných pracovat pro společnou věc. Naše území má velký potenciál, jak ve sféře ekonomiky, přírodních, kulturních a historických objektů, tradic a dalších příležitostí k rozvoji cestovního ruchu a trávení volného času. Velice oceňujeme Vaše aktivní zapojení do společné práce a posilování všech forem vzájemné komunikace považujeme za jeden z našich hlavních úkolů.

K problematice MAS SERVISO jsme připravili seminář, na který jste zváni a doufáme ve velkou aktivní účast. Pozvánku na seminář naleznete v příloze tohoto emailu. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 20. 11. 2014 od 10.00 hod. pro veřejnou sféru (obce, DSO) a 20. 11. 2014 od 14.00 hod. pro podnikatele a neziskové organizace. Místo konání bude upřesněno na základě potvrzení účasti zájemců, však nejpozději do 17. 11. 2014.

Těším se na společné setkání a jsem s pozdravem

Ing. Lucie Ječmenová
SERVISO, o.p.s.
Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
tel. +420 416 596 169

Seminář pořádaný společností SERVISO, o.p.s.