OP Zaměstnanost

Výzvy MAS SERVISO z OP Zaměstnanost Autor: Lucie Ječmenová

3. 11. 2017

Dne 3. 11. 2017 vyhlásila MAS SERVISO 2 výzvy předkládané v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výzva č. 183/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů MAS SERVISO je zaměřena na aktivity: příměstské tábory, doprovody na kroužky a zájmové aktivity a jiné. Výzva č. 184/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem MAS SERVISO – Zaměstnanost l je zaměřena na aktivity: příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin apod. Podrobné informace jsou uvedeny ve ...


Harmonogram výzev OP Z Autor: Lucie Ječmenová

14. 9. 2017

Harmonogram výzev v rámci OP Zaměstnanost na rok 2017 a rok 2018