OP Zaměstnanost

Pozvánka na seminář Autor: Lucie Ječmenová

14. 11. 2019

MAS SERVISO si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášeným výzvám č. 17. – 21. Operačního programu Zaměstnanost, který se uskuteční 27. listopadu 2019 od 10.00 hod. v sídle společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnost 1. patro.


Výzva č. 21 Sociální podnikání Autor: Lucie Ječmenová

28. 8. 2019

Výzva č. B09/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora sociálního podnikání je zaměřena na aktivitu: sociální podnikání. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2019 do 12:00 hod.


Výzva č. 20 Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce Autor: Lucie Ječmenová

28. 8. 2019

Výzva č. 809/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce je zaměřena na aktivity: příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin apod. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2019 do 12.00 hod.


Výzva č. 19 Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity Autor: Lucie Ječmenová

28. 8. 2019

Výzva č. 808/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity: příměstské tábory, doprovody na kroužky a zájmové aktivity a jiné. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2019 do 12.00 hod.


Výzva č. 18 Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území je zaměřena na aktivity Autor: Lucie Ječmenová

28. 8. 2019

Výzva č. 807/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území je zaměřena na aktivity: Rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2019 do 12.00 hod.


Výzva č. 17 Rozvoj komunitních a sociálních služeb Autor: Lucie Ječmenová

28. 8. 2019

Výzva č. 806/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Rozvoj komunitních a sociálních služeb je zaměřena na aktivity: Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2019 do 12.00 hod.


Pozvánka na seminář Autor: Lucie Ječmenová

19. 6. 2019

MAS SERVISO si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášené výzvě č. 16. Operačního programu Zaměstnanost, který se uskuteční 25. června 2019 od 10.00 hod. v sídle společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnost 1. patro. 


Výzva č. 16 Podpora sociálního podnikání Autor: Lucie Ječmenová

19. 6. 2019

Výzva č. 805/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora sociálního podnikání je zaměřena na aktivitu: sociální podnikání. Žádost o dotaci je možné podávat od 1. 6. 2019 od 8:00 hod. do 5. 7. 2019 do 12:00 hod.Do této výzvy nebyla podána žádná žádost o dotaci. 


Výbrané projekty v rámci OP Z Autor: Lucie Ječmenová

3. 12. 2018

Ve čtvrtek 15. listopadu zasedala výběrová komise MAS SERVISO, která hodnotila dva projekty na základě výzvy MAS č. 406/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora slaďování pracovního a rodinného života a výzvy MAS č. 506/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce k předkládání žádostí o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost. Výsledky hodnocení schválila rozhodovací komise MAS SERVISO dne 29.11.2018 a oba projekty byly doporučeny k podpoře s ...


Pozvánka na seminář Autor: Lucie Ječmenová

6. 11. 2018

MAS SERVISO si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášeným výzvám č. 10. – 15. Operačního programu Zaměstnanost, který se uskuteční 12. listopadu 2018 od 10.00 hod. v sídle společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnost 1. patro.


Výzva č. 15 Sociální podnikání Autor: Lucie Ječmenová

6. 11. 2018

Výzva č. 723/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora sociálního podnikání je zaměřena na aktivitu: sociální podnikání. Žádost o dotaci je možné podávat do 28. 2. 2019 do 12.00 hod.


Výzva č. 14 Podpora práce s mládeží MAS SERVISO Autor: Lucie Ječmenová

14. 9. 2018

Výzva č. 727/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora práce s mládeží je zaměřena na aktivitu:Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Žádost o dotaci je možné podávat do 30. 11. 2018 do 12.00 hod.


Výzva č. 13 Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity Autor: Lucie Ječmenová

14. 9. 2018

Výzva č. 726/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity: příměstské tábory, doprovody na kroužky a zájmové aktivity a jiné. Žádost o dotaci je možné podávat do 30. 11. 2018 do 12.00 hod.TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU BYL POSUNUT DO 28. 2. 2019. V úterý 23. dubna 2019 zasedala výběrová komise MAS SERVISO, která hodnotila tři projekty.Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011218Název projektu: Příměstský tábor POHODAŽadatel: STOPY, z. s.Počet bodů: 80Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011279Název projektu: ...


Výzva č. 12 Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území je zaměřena na aktivity Autor: Lucie Ječmenová

14. 9. 2018

Výzva č. 725/03_6_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území je zaměřena na aktivity: Rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví. Žádost o dotaci je možné podávat do dino 30. 11. 2018 do 12.00 hod.


Výzva č. 11 Rozvoj komunitních a sociálních služeb Autor: Lucie Ječmenová

14. 9. 2018

Výzva č. 724/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Rozvoj komunitních a sociálních služeb je zaměřena na aktivity: Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Žádost o dotaci je možné podávat do 30. 11. 2018 do 12.00 hod


Výzva č. 10 Podpora sociálního začleňování, zavádění a rozvoj specifických nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách Autor: Lucie Ječmenová

14. 9. 2018

Výzva č. 728/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora sociálního začleňování, zavádění a rozvoj specifických nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách je zaměřena na aktivity: podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvách a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 30. 11. 2018 do 12.00 hod.


Seznam zaregistrovaných žádostí o dotaci Autor: Lucie Ječmenová

26. 6. 2018

Dne 29. 6. 2018 skončil příjem u posledních výzev vyhlášených MAS SERVISO v rámci OP Z. Níže předkládáme seznam zaegistrovaných žádostí o dotaci ve výzvách č. 2 - 9.


Pozvánka na seminář Autor: Lucie Ječmenová

5. 4. 2018

MAS SERVISO si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášeným výzvám č. 3 - 9 Operačního programu Zaměstnanost, který se uskuteční 12. dubna 2018 od 10.00 hod. v sídle společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnost 1. patro.


Výzva č. 9 Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce Autor: Lucie Ječmenová

26. 3. 2018

Výzva č. 506/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce je zaměřena na aktivity: příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin apod. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvách a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 27. 4. 2018 do 12.00 hod.


Výzva č. 8 Podpora práce s mládeží Autor: Lucie Ječmenová

26. 3. 2018

Výzva č. 407/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora práce s mládeží je zaměřena na aktivitu:Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Žádost o dotaci je možné podávat do 25. 5. 2018 do 12 hodin.TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTI O DOTACI POSUNUT DO 29. 6. 2018 DO 12.00 hod.


Výzva č. 7 Podpora slaďování pracovního a rodinného života Autor: Lucie Ječmenová

26. 3. 2018

  Výzva č. 406/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity: příměstské tábory, doprovody na kroužky a zájmové aktivity a jiné. Žádost o dotaci je možné podávat do 27. 4. 2018 do 12.00 hod.V souladu s Pravidly zapojení MAS do OP Z při implementaci strategií CLLD bude prodlouženo období pro příjem žádostí o podporu v monitorovacím systému strukturálních fondů MS2014+. Původně stanovený termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu této výzvy MAS SERVISO ...


Výzva č. 6 Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území Autor: Lucie Ječmenová

26. 3. 2018

Výzva č. 405/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území je zaměřena na aktivity: Rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví. Žádost o dotaci je možné podávat do 25. 5. 2018 do 12 hodin


Výzva č. 5 Rozvoj komunitních a sociálních služeb Autor: Lucie Ječmenová

26. 3. 2018

Výzva č. 404/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Rozvoj komunitních a sociálních služeb je zaměřena na aktivity: Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Žádost o dotaci je možné podávat do 27. 4. 2018 do 12.00 hodV souladu s Pravidly zapojení MAS do OP Z při implementaci strategií CLLD bude prodlouženo období pro příjem žádostí o podporu v monitorovacím systému strukturálních fondů MS2014+. Původně stanovený termín pro ukončení příjmu ...


Výzva č. 4 Podpora sociálního začleňování, zavádění a rozvoj specifických nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách Autor: Lucie Ječmenová

26. 3. 2018

Výzva č. 403/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora sociálního začleňování, zavádění a rozvoj specifických nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách je zaměřena na aktivity:Podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování. Žádost o dotaci je možné podávat do 27. 4. 2018 do 12.00 hod.V souladu ...


Výzva č. 3 Podpora sociálního podnikání MAS SERVISO Autor: Lucie Ječmenová

26. 3. 2018

Výzva č. 402/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora sociálního podnikání MAS SERVISO je zaměřena na aktivity: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Žádosti o dotaci je možné podávat do 25. 5. 2018 do 12 hodin.


Výzvy MAS SERVISO z OP Zaměstnanost Autor: Lucie Ječmenová

3. 11. 2017

Dne 3. 11. 2017 vyhlásila MAS SERVISO 2 výzvy předkládané v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výzva č. 183/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů MAS SERVISO je zaměřena na aktivity: příměstské tábory, doprovody na kroužky a zájmové aktivity a jiné. Výzva č. 184/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem MAS SERVISO – Zaměstnanost l je zaměřena na aktivity: příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin apod. Podrobné informace jsou uvedeny ve ...


Harmonogram výzev OP Z Autor: Lucie Ječmenová

14. 9. 2017

Harmonogram výzev v rámci OP Zaměstnanost na rok 2017 a rok 2018