Výzva č. 20 Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce

Výzva č. 809/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce je zaměřena na aktivity: příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin apod. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2019 do 12.00 hod.


Jednání Výběrové komise

Dne 4. 5. 2020 se konalo jednání výběrové komise, jejíž předmětem bylo hodnocení předložených žádostí o dotaci. Celkem byly podány v 20. výzvě MAS SERVISO - OPZ -Zvýšení zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce 4 projekty. Všechny projekty splnily podmínky věcného hodnocení. Hodnotící tabulky k jednotlivým projektům jsou uvedeny v příloze níže.  

Seznam hodnocených projektů

Registrační číslo projektu Název projektu CZ Žadatel Body
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015659 OTEVŘENÉ DVEŘE LEADER ACADEMY o.p.s. 100,00
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016106 Centrum podpory Okresní hospodářská komora Louny 87,50
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016100 Zvyšování zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce z území MAS Serviso Agentura pro udržitelný rozvoj, z.s. 78,75
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016104 Proti exekucím na území MAS Serviso Okresní hospodářská komora Louny 77,50


Jednání Rozhodovací komise

Název projektu Název žadatele Projekt doporučen k podpoře (ANO/ANO s výhradami/ZASOBNIK/NE)
OTEVŘENÉ DVEŘE LEADER ACADEMY o.p.s. Žádost o podporu doporučena k financování
Centrum podpory Okresní hospodářská komora Louny Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty (zásobník)
Zvyšování zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce z území MAS Serviso Agentura pro udržitelný rozvoj, z.s. Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty (zásobník)
Proti exekucím na území MAS Serviso Okresní hospodářská komora Louny Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty (zásobník)

Ostatní