Seznam partnerů a podmínky pro přistoupení partner

MAS SERVISO je otevřeným partnerstvím. Všechny podmínky pro přistoupení partnerů vč. práv a povinností partnera jsou uvedeny v zakládací smlouvě či statutu a dále viz níže. O partnerství lze požádat písemně na adrese kanceláře SERVISO, o. p. s. nebo prostřednictvím emailu serviso@tiscali.cz

 

SEZNAM PARTNERŮ MAS SERVISO

P.č. Organizace Adresa Sektor Zájmová skupina
1 Březno (nejen) pro děti z.s. 06171931 Březno 46, 410 02 Velemín Soukromý - neziskový Volnočasové aktivity
2 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Bílina 25755277 Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 Vinohrady Soukromý - neziskový Vzdělávání, osvěta, sociální služby
3 FK Dobroměřice 62247956 Pražská 53, 440 01 Dobroměřice Soukromý - neziskový Sport 
4 Ing. Jiří Skalický 42114845 Bílý Újezd 50, 411 31 Velemín Soukromy - podnikatelský Podnikání v zemědělství a lestnictví
5 Ing. Petr Johanovský 68453809 Želkovice 49, 440 01 Louny Soukromý - podnikatelský Podnikání v zemědělství a lestnictví
6 Ing. Petra Medunová 04683218 Hlavní 65, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou  Soukromý - podnikatelský Podnikání v zemědělství a lestnictví
7 INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří 68982984 Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice Veřejný Veřejná správa
8 Josef Přistoupil 46059806 Vchynice 49, 410 02 Lovosice Soukromý - podnikatelský Podnikání v zemědělství a lestnictví
9 Karel Poráč 42115043 Leská 16, 411 15 Třebívlice Soukromý - podnikatelský Podnikání v zemědělství a lestnictví
10 Kt-KLIMATERM s.r.o 25481894 Solany 44, 411 15 Třebívlice Soukromý - podnikatelský Podnikání a cestovní ruch
11 Luboš Růdl 72058676 Vojničky 35, 440 01 Louny Soukromý - podnikatelský Podnikání v zemědělství a lestnictví
12 Lukreal, s.r.o. 26198665 Semečská 18, 411 15 Třebívlice Soukromý - podnikatelský Podnikání a cestovní ruch
13 Marcel Štěpánek 75902931 Nečichy 37, 440 01 Lony Soukromý - podnikatelský Podnikání a cestovní ruch
14 Město Bílina 00266230 Břežánská 50/3, 418 31 Bílina Veřejný Veřejná správa
15 Město Louny 00265209 Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Veřejný Veřejná správa
16 Mikroregion Lounské Podlesí 71172777 Domoušice 107, 439 68 Domoušice Veřejný Veřejná správa
17 Mikroregion Perucko 70966192 Oldřichova 49, 439 07 Peruc Veřejný Veřejná správa
18 Mikroregion Svornost 70873623 Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty p. M Veřejný Veřejná správa
19 MŠ Hrobčice 72744294 Hrobčice 61, 417 57 Hrobčice Veřejný Vzdělávání, osvěta, sociální služby
20 Mšené-lázně 00264083 Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně Veřejný Veřejná správa
21 OGB s.r.o. 28684699 Karla Čapka 1739/6, 415 01 Teplice Soukromý - podnikatelský Podnikání a cestovní ruch
22 Petr Žatecký 42116554 Chotěšov 121, 410 02 Lovosice Soukromý - podnikatelský Podnikání v zemědělství a lesnictví
23 Petra Carlos Mendesová 74365533 Řisuty 32, 440 01 Libčeves Soukromý - podnikatelský Podnikání v zemědělství a lesnictví
24 PNEU SOUKUP s.r.o. 25019465 Vrhclického 108/18, Mostecké Předměstí, 418 01 Bílina Soukromý - podnikatelský Podnikání a cestovní ruch
25 PP-Stavby s.r.o. 27354890 Jimlín 236, 440 01 Louny Soukromý - podnikatelský Podnikání a cestovní ruch
26 PRO – AKTIV z.s. 22765221 Alšova 271, Pražské Předměstí, 418 01 Bílina Soukromý - neziskový Sport 
27 PRO-V-A-Z-E-K 22898662 Podsedice 136, 411 15 Třebívlice Soukromý - neziskový Volnočasové aktivity
28 Purkyňova nadace 44224648 Slatina 11, 410 02 Lovosice Soukromý - neziskový Kultura, památky, historie, tradice
29 SDH Lkáň 62771906 Lkáň 83, 411 16 Lkáň Soukromý - neziskový Volnočasové aktivity
30 Sempra Vrbičany s.r.o. 25012827 Vrbičany 1, 411 21 Vrbičany Soukromý - podnikatelský Podnikání a cestovní ruch
31 SK Velemín 43223605 Velemín 125, 411 31 Velemín Soukromý - neziskový Sport 
32 Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích 22747427 Hrobčice č.p. 41, 418 04 Hrobčice Soukromý - neziskový Kultura, památky, historie, tradice
33 Spolek přátel Hrobčicka 28554108 Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice Soukromý - neziskový Kultura, památky, historie, tradice
34 TK Luna Louny 63154676 Fügnerova 1268, 440 01 Louny Soukromý - neziskový Sport 
35 Vernerův mlýn, o.p.s.  28689950 Brloh čp. 26, 440 01 Louny Soukromý - neziskový Kultura, památky, historie, tradice
36 VOŽEKOVO sdružení 22858814 Koštice 26, 439 21 Koštice Soukromý - neziskový Volnočasové aktivity
37 WAMB v. o. s. 49900757 Mírové náměstí 92, 418 01 Bílina Soukromý - podnikatelský Podnikání a cestovní ruch
38 Základní a Mateřská škola Třebívlice 46773355 U Zámku 7, 411 15 Třebívlice Veřejný Vzdělávání, osvěta, sociální služby
39 Základní škola a mateřská škola Třebenice 71012117 Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice Veřejný Vzdělávání, osvěta, sociální služby
40 Základní škola a Mateřská škola Velemín 46773703 Velemín 170, 411 31 Velemín Veřejný Vzdělávání, osvěta, sociální služby
41 Základní škola Libochovice 46768807 Vrchlického 284, 411 17 Libochovice Veřejný Vzdělávání, osvěta, sociální služby
42 Základní umělecká škola Louny 49123769 Poděbradova 610, 440 01 Louny Veřejný Vzdělávání, osvěta, sociální služby

 

Podmínky pro přistoupení partnerů

 1. MAS je tvořena partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. MAS je otevřeným partnerstvím. Na rozhodovací úrovni nemůže přestavovat ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv.
 2. Území působnosti MAS SERVISO je definováno na základě schválení zařazení území obcí do území působnosti MAS jednotlivými zastupitelstvy obcí.
 3. Partneři MAS musí mít na území působnosti místního partnerství MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu a musí prokazatelně na daném území působit (rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS).
 4. Partnerem se může stát právnická osoba, fyzická osoba podnikající i fyzická osoba, která splní podmínku uvedenou v odst. 2 a podepíše se společností Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci, po jejím předchozím schválení Valnou hromadou nebo jí delegovaným orgánem MAS.
 5. Partneři MAS tvoří zájmové skupiny zaměřené na konkrétní problematiku SCLLD. Partner se stane členem zájmové skupiny dle svého rozhodnutí, členství však musí odpovídat převažující činnost. Partner MAS může být začleněn pouze do jedné ze zájmových skupin.
 6. Práva partnera:
 • Partner, resp. jeho pověřený zástupce, má právo účastnit se jednání Valné hromady  MAS,   volit a  být volen do jejích komisí. Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu.
 • Partner má právo aktivně se účastnit činností MAS SERVISO.
 • Volit a být volen do orgánů/komisí MAS SERVISO.
 • Partner má právo vyžadovat informace o činnosti MAS SERVISO.
 1. Povinnosti partnera:
 • Partner má povinnost dodržovat Statut SERVISO, o. p. s.
 • Partner má povinnost dodržovat přijatá usnesení Valné hromady MAS SERVISO a jejích orgánů.
 • Partner má povinnost platit příspěvky, jejichž výši stanoví Valná hromada MAS SERVISO.

Podrobná specifikace práv a povinností je rozpracována v článku III a IV Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci.