Zájmové skupiny

Partneři MAS tvoří povinně zájmové skupiny, které jsou cílené na určitou problematiku. Každá MAS si vymezuje své zájmové skupiny v souladu s věcnými oblastmi své strategie CLLD. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Na rozhodovací úrovni nesmí ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv.

Zájmové skupiny v MAS SERVISO

1.   Veřejná správa

2.   Sport

3.   Volnočasové aktivity

4.   Podnikání a cestovní ruch

5.   Podnikání v zemědělství a lesnictví

6.   Kultura, památky, historie, tradice

7.   Vzdělávání, osvěta, sociální služby