Zájmové skupiny

Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Zájmové skupiny v MAS SERVISO

1. Zemědělství, lesnictví, životní prostředí

2. Podnikání a cestovní ruch

3. Vzdělávání, osvěta, sociální služby

4. Veřejná správa

5. Sport a volnočasové aktivity

6. Kulturní dědictví