Podpora rozvoje metody LEADER a její aplikace pro rozvoj venkova na Ukrajině

Partneři projektu:
SERVISO, o. p. s.
Agentura Regionálního rozvoje a přeshraniční spolupráce "ZAKARPATÍ" Zakarpatské oblastní rady

Hlavním předmětem nadnárodního projektu Spolupráce je zahájit hlubší a intenzivnější spolupráci, která by měla vyústit v rozšíření a vzniku nových společných záměrů. V rámci projektu se uskuteční úvodní setkání partnerů v Zakarpatské oblasti s cílem poznání tamní oblasti, zejména turisticky zajímavých míst, místního hospodářství a zemědělství a možnosti využití další spolupráce a následně studijní cesta do ČR zaměřena na návštěvy příkladů dobré praxe na území MAS SERVISO v oblasti cestovního ruchu, životního prostředí, veřejné správy a regionálních produktů. Z realizace projektu a také jako vhodný nástroj propagace vznikne společná tříjazyčná publikace (ČJ/AJ/Ukrajinština), která bude veřejně dostupná v infocentrech na území obou partnerů a na webových stránkách partnerů.Úvodní setkání ve dne 27. 8. - 30. 8. 2017

Studijní cesta 22. 10. 2017 - 25. 10. 2017