Integrovaný regionální OP 2021+

IROP 2021 – 2027 je pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) určen Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech.

10. Výzva MAS SERVISO - VZDĚLÁVÁNÍ II Autor: Lucie Ječmenová

18. 6. 2024

MAS SERVISO vyhlašuje 10. výzvu MAS SERVISO – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ IIDatum zahájení příjmu projektových záměrů: 24. 6. 2024, 10:00 hod.Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 7. 2024, 12:00 hod.Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.


9. Výzva MAS SERVISO - HASIČI II Autor: Lucie Ječmenová

18. 6. 2024

MAS SERVISO vyhlašuje 9. výzvu MAS SERVISO – IROP – HASIČI IIDatum zahájení příjmu projektových záměrů: 24. 6. 2024, 10:00 hod.Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 7. 2024, 12:00 hod.Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.


8. Výzva MAS SERVISO - DOPRAVA II Autor: Lucie Ječmenová

6. 3. 2024

MAS SERVISO vyhlašuje 8. výzvu MAS SERVISO – IROP – DOPRAVA IIDatum zahájení příjmu projektových záměrů: 8. 3. 2024, 10:00 hod.Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 8. 4. 2024, 12:00 hod.Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.


7. Výzva MAS SERVISO - CESTOVNÍ RUCH Autor: Lucie Ječmenová

6. 3. 2024

MAS SERVISO vyhlašuje 7. výzvu MAS SERVISO – IROP – CESTOVNÍ RUCHDatum zahájení příjmu projektových záměrů: 8. 3. 2024, 10:00 hod.Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 8. 4. 2024, 12:00 hod.Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. K výzvě bude uspořádán seminář, která se uskuteční dne 18. 3. 2024 od 10.30 hod. v Třebívlicích, na obecním úřadě.


6. Výzva MAS SERVISO - KULTURNÍ PAMÁTKY Autor: Lucie Ječmenová

6. 3. 2024

MAS SERVISO vyhlašuje 6. výzvu MAS SERVISO – IROP – KULTURNÍ PAMÁTKYDatum zahájení příjmu projektových záměrů: 8. 3. 2024, 10:00 hod.Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 8. 4. 2024, 12:00 hod.Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. K výzvě bude uspořádán seminář, která se uskuteční dne 18. 3. 2024 od 10.30 hod. v Třebívlicích, na obecním úřadě.


5. Výzva MAS SERVISO – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Autor: Lucie Ječmenová

6. 3. 2024

MAS SERVISO vyhlašuje 5. výzvu MAS SERVISO – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍDatum zahájení příjmu projektových záměrů: 8. 3. 2024, 10:00 hod.Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 8. 4. 2024, 12:00 hod.Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.


4. Výzva MAS SERVISO - SOCIÁLNÍ SLUŽBY Autor: Lucie Ječmenová

22. 9. 2023

MAS SERVISO vyhlašuje 4. výzvu MAS SERVISO – IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBYDatum zahájení příjmu projektových záměrů: 25. 9. 2023, 10:00 hod.Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 30. 11. 2023, 12:00 hod.Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.Do výzvy nebyl podán žádný projektový záměr.


3. Výzva MAS SERVISO - VZDĚLÁVÁNÍ Autor: Lucie Ječmenová

22. 9. 2023

MAS SERVISO vyhlašuje 3. výzvu MAS SERVISO – IROP – VZDĚLÁVÁNÍDatum zahájení příjmu projektových záměrů: 25. 9. 2023, 10:00 hod.Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 30. 11. 2023, 12:00 hod.Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.


2. Výzva MAS SERVISO - DOPRAVA Autor: Lucie Ječmenová

22. 9. 2023

MAS SERVISO vyhlašuje 2. výzvu MAS SERVISO – IROP – DOPRAVADatum zahájení příjmu projektových záměrů: 25. 9. 2023, 10:00 hod.Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 30. 11. 2023, 12:00 hod.Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.


1. Výzva MAS SERVISO - HASIČI Autor: Lucie Ječmenová

22. 9. 2023

MAS SERVISO vyhlašuje 1. výzvu MAS SERVISO – IROP – HASIČIDatum zahájení příjmu projektových záměrů: 25. 9. 2023, 10:00 hod.Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 30. 11. 2023, 12:00 hod.Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.


Harmonogram výzev pro rok 2023 Autor: Lucie Ječmenová

10. 5. 2023

Na jednání rozhodovací komise byl scvhálen harmonogram výzev MAS pro rok 2023. Předpokládaný termín vyhlášení prvních výzev bude v září 2023 na aktivity vzdělávání, doprava, sociální služby a hasiči. Další výzvy budou následovat v říjnu.


Programový rámec MAS Autor: Lucie Ječmenová

17. 3. 2023

Programový rámec IROP MAS SERVISO byl schválen ŘO dne 15. 12. 2022. Na MAS SERVISO je alokovaná částka 142 113 003,00 Kč Oblasti podpory: Doprava: Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu  Veřejné prostranství  Vzdělávání: Rekonstrukce infrastruktury MŠ a zařízení péče o děti typu dětské skupiny                                                             Infrastruktura ZŠ ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných ...