Integrovaný regionální OP 2021+

IROP 2021 – 2027 je pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) určen Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech.

Harmonogram výzev pro rok 2023 Autor: Lucie Ječmenová

10. 5. 2023

Na jednání rozhodovací komise byl scvhálen harmonogram výzev MAS pro rok 2023. Předpokládaný termín vyhlášení prvních výzev bude v září 2023 na aktivity vzdělávání, doprava, sociální služby a hasiči. Další výzvy budou následovat v říjnu.


Programový rámec MAS Autor: Lucie Ječmenová

17. 3. 2023

Programový rámec IROP MAS SERVISO byl schválen ŘO dne 15. 12. 2022. Na MAS SERVISO je alokovaná částka 142 113 003,00 Kč Oblasti podpory: Doprava: Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu  Veřejné prostranství  Vzdělávání: Rekonstrukce infrastruktury MŠ a zařízení péče o děti typu dětské skupiny                                                             Infrastruktura ZŠ ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných ...